चित्रकार -
Oleg Solovyov
त्याची बायको पोर्ट्रेट
Oli पोर्ट्रेट, क्राफ्ट, gouache 48h68sm
10.02.2018
Kosatiki 2018, कागद, शाई, 70x90, кот, मांजर
Kosatiki, तेल चित्रकला 70h90sm. 30 000p.
04.03.2018

डिनर, 60x80sm, कॅनव्हास, तेल. 40 000p.

मुख्य » चित्रकला » डिनर, 60x80sm, कॅनव्हास, तेल. 40 000p.

डिनर. डास रंग.

डिनर. डास रंग. तेल 80x60. 2008