зураач -
Олег Solovyov

банкны гүүр, 80х60, цаасан, Gouache, 2002

банкны гүүр, 80х60, цаасан, Gouache, 2002