зураач -
Олег Solovyov
Түүний эхнэр нь хөрөг зураг
Oli хөрөг зураг, Kraft, Gouache 48h68sm
10.02.2018
Kosatiki 2018, цаасан, бэх, 70X90, кот, муур
Kosatiki, газрын тосны зураг 70h90sm. 30 000P.
04.03.2018

оройн хоол, 60x80sm, зураг, газрын тос. 40 000P.

үндсэн » зураг » оройн хоол, 60x80sm, зураг, газрын тос. 40 000P.

оройн хоол. шумуул өнгө.

оройн хоол. шумуул өнгө. газрын тос 80x60. 2008