mpanao hosodoko -
Oleg Solovyov

Улица Пестеля, Церковь, 86х40, taratasy, gouache, 2002