ຂົວ Anichkov, 80x40, ເຈ້ຍ, gouache, 2002
02.01.2018
ຂົວຂ້າມທະນາຄານ, 80kh60, ເຈ້ຍ, gouache, 2002
ຂົວຂ້າມທະນາຄານ, 80kh60, ເຈ້ຍ, gouache, 2002
04.01.2018

ແທ່ນບູຊາ Pergamon. ປະຕິມາກໍາວັດຖຸໂບຫານ. 70H70 kraft, ເຄື່ອງຫມາຍ. 2004

ຕົ້ນຕໍ » ຮູບພາບ » ແທ່ນບູຊາ Pergamon. ປະຕິມາກໍາວັດຖຸໂບຫານ. 70H70 kraft, ເຄື່ອງຫມາຍ. 2004

ແທ່ນບູຊາ Pergamon

ແທ່ນບູຊາ Pergamon. ປະຕິມາກໍາວັດຖຸໂບຫານ. 70H70 kraft, ເຄື່ອງຫມາຍ. 2004