ພື້ນທີ່ຕົວເມືອງ
05.02.2018
ອາຄານພະແນກອອກແບບຂອງໂຮງຮຽນ Stieglitz Academy, ຖະ ໜົນ Chaykovskiy, 60x86, ເຈ້ຍ, gouache, 2002
07.02.2018

Mosque ໃນ Petrogradka. 45x90, ເຈ້ຍສີດໍາ, Gel ruchka.2005 ສີຂາວ

ຕົ້ນຕໍ » ຮູບພາບ » Mosque ໃນ Petrogradka. 45x90, ເຈ້ຍສີດໍາ, Gel ruchka.2005 ສີຂາວ

Mosque ໃນ Petrogradka. 45x90, ເຈ້ຍສີດໍາ, Gel ruchka.2005 ສີຂາວ

Mosque ໃນ Petrogradka. 45x90, ເຈ້ຍສີດໍາ, Gel ruchka.2005 ສີຂາວ