ແທ່ນບູຊາ Pergamon

ແທ່ນບູຊາ Pergamon. ປະຕິມາກໍາວັດຖຸໂບຫານ. 110X70, cardboard, ເຄື່ອງຫມາຍ, gouache. 2005