сүрөтчү аял -
Олег Балабин

Санкт-Петербург, Пушкин бакча. 96h43mm карта, сыя,gouache. 2006

Санкт-Петербург, Пушкин бакча. 96h43mm карта, сыя,gouache. 2006