сүрөтчү аял -
Олег Балабин
Анын аялы портрет
Намояндагонунун Portrait, Kraft, gouache 48h68sm
10.02.2018
Kosatiki 2018, кагаз, сыя, 70x90, кот, мышык
Kosatiki, мунай сүрөт 70h90sm. 30 000б.
04.03.2018

түшкү тамак, 60x80sm, сүрөт, май. 40 000б.

негизги " сүрөт " түшкү тамак, 60x80sm, сүрөт, май. 40 000б.

түшкү тамак. чиркейлер түс.

түшкү тамак. чиркейлер түс. мунай 80x60. 2008