ವರ್ಣಚಿತ್ರಕಾರ -
ಒಲೆಗ್ Solovyov
ಸೇಂಟ್ ಪೀಟರ್ಸ್ಬರ್ಗ್ ಛಾವಣಿಯ. 60x45, ಕಾಗದದ, ಗೌವಾಷೆ, 2001
09.02.2018
Kosatyky 2018, ಕಾಗದದ, ಶಾಯಿ, 70x90, кот, ಬೆಕ್ಕು
Kosatyky, ತೈಲ ವರ್ಣಚಿತ್ರ 70h90sm. 30 000ಪು.
04.03.2018

ಭೋಜನ, 60h80sm, ಕ್ಯಾನ್ವಾಸ್, ತೈಲ. 40 000ಪು.

ಮುಖ್ಯ » ಪೇಂಟಿಂಗ್ » ಭೋಜನ, 60h80sm, ಕ್ಯಾನ್ವಾಸ್, ತೈಲ. 40 000ಪು.

ಭೋಜನ. ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ಬಣ್ಣದ.

ಭೋಜನ. ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ಬಣ್ಣದ. ಆಯಿಲ್ 80x60. 2008