צייר -
אולג סולוביוב
נוף אורבאני
05.02.2018
מחלקת בניין שטיגליץ האקדמיה לעיצוב, רחוב צ'ייקובסקי, 60x86, נייר, גואש, 2002
07.02.2018

מסגד על פטרוגרדקה. 45X90, נייר שחור, עט לבן ג'ל .2005

עיקרי » גרפיקה » מסגד על פטרוגרדקה. 45X90, נייר שחור, עט לבן ג'ל .2005

מסגד על פטרוגרדקה. 45X90, נייר שחור, עט לבן ג'ל .2005

מסגד על פטרוגרדקה. 45X90, נייר שחור, עט לבן ג'ל .2005