צייר -
אולג סולוביוב

הרחוב Pestelya, הכנסייה, 86X40, נייר, גואש, 2002