צייר -
אולג סולוביוב

גְמָל שְׁלֹמֹה

גְמָל שְׁלֹמֹה