צייר -
אולג סולוביוב

גשר הבנק, 80kh60, נייר, גואש, 2002

גשר הבנק, 80kh60, נייר, גואש, 2002