fenta -
Oleg Solovyov
Anichkov gada, 80x40, takarda, gouache, 2002
02.01.2018

Каменноостровский проспект. 50х90, крафт-маркер, pastel. 2005

babban » graphics » Каменноостровский проспект. 50х90, крафт-маркер, pastel. 2005

Каменноостровский проспект. 50х90, крафт-маркер, pastel. 2005

Каменноостровский проспект. 50х90, крафт-маркер, pastel. 2005