fenta -
Oleg Solovyov

Улица Пестеля, Церковь, 86x40, takarda, gouache, 2002