fenta -
Oleg Solovyov

Anichkov gada, 80x40, takarda, gouache, 2002