نقاش -
اولگ Solovyov
مسجد در Petrogradka. 45X90, کاغذ سیاه و سفید, ژل سفید ruchka.2005
06.02.2018
Petrogradka. 50X90, marker.2005 کرافت
08.02.2018

بخش ساختمان استیگلیتز آکادمی طراحی, خیابان چایکوفسکی, 60معماری x86, مقاله, گواش, 2002

اصلی » نقاشی » بخش ساختمان استیگلیتز آکادمی طراحی, خیابان چایکوفسکی, 60معماری x86, مقاله, گواش, 2002

بخش ساختمان استیگلیتز آکادمی طراحی, خیابان چایکوفسکی, 60معماری x86, مقاله, گواش, 2002