نقاش -
اولگ Solovyov
سقف سن پترزبورگ. 60kh45, مقاله, گواش, 2001
09.02.2018
شام. رنگ پشه.
شام, 60x80sm, بوم نقاشی, نفت. 40 000ص.
03.03.2018

پرتره عالی, کرافت, 48h68sm گواش

اصلی » نقاشی » پرتره عالی, کرافت, 48h68sm گواش

تصویری از همسر خود

پرتره عالی 2018 کرافت, 48h68sm گواش.

تصویری از همسر خود