نقاش -
اولگ Solovyov

 

کرگدن شکل سوسک. 30X20, مقاله, نشانگر, قلم ژل. 2001

کرگدن شکل سوسک. 30X20, مقاله, نشانگر, قلم ژل. 2001