pintor -
Oleg Solovyov

Assembly Hall Academy sa Arts nga ginganlan sunod sa Stieglitz. 110x70, karton, lapis, pastel. 2006