rəssam -
oleg Solovyov

street Pestelya, kilsə, 86x40, kağız, quaş, 2002