skilder -
Oleg Solovyov

Vergadering Hall Academy of Arts vernoem na Stieglitz. 110X70, karton, potlood, pastel. 2006